לדף הבית
 
 
 
 
 
 
Back to homepage
 
 
 


הקלטות של פתרונות בהסתברות וסטטיסטיקה
מיועדים לתלמידי הנדסה , פיסיקה , מדעי מחשב דו-חוגי.
באתר שלי תוכלו למצוא פתרונות גם בקורסים נוספים.
הבחינות עצמן ופתרונות כתובים נמצאים כאן.
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עדכונים.
תאריך
הקלטה
שנת
בחינה
יום
וחודש
נושאים
20.02.18 2018 24.01 שאלה 8
20.02.18 2018 24.01 שאלה 12
20.02.18 2018 24.01 שאלות 13,14
20.02.18 2018 24.01 שאלות 15,16
22.01.18 2017 05.03 שאלה 4
22.01.18 2017 05.03 שאלה 6
22.01.18 2017 05.03 שאלה 10
22.01.18 2017 05.03 שאלה 12
02.03.17 2017 01.02 שאלה 8
02.03.17 2017 01.02 שאלה 10
11.01.18 2017 01.02 שאלה 15
02.03.17 2017 01.02 שאלה 16
22.01.18 2016 20.05 שאלה 3
30.01.17 2016 20.05 שאלות 1,2,3
30.01.17 2016 20.05 שאלה 5
22.01.18 2016 20.05 שאלה 6
30.01.17 2016 20.05 שאלה 6
30.01.17 2016 20.05 שאלה 9
23.01.17 2016 20.05 שאלה 10
22.01.18 2016 20.05 שאלה 11
18.01.18 2016 20.05 שאלה 14
30.01.17 2016 20.05 שאלה 14
22.01.18 2016 20.05 שאלה 15
30.01.17 2016 20.05 שאלה 15
30.01.17 2016 20.05 שאלה 16
02.03.17 2016 21.02 שאלה 5
18.01.18 2016 21.02 שאלה 8
30.01.17 2016 21.02 שאלה 8
30.01.17 2016 21.02 שאלה 9
02.03.17 2016 21.02 שאלה 14
02.03.17 2016 21.02 שאלה 15
02.03.17 2016 21.02 שאלות 15,16
22.01.18 2016 20.01 שאלה 5
22.01.18 2016 20.01 שאלה 5 המשך
15.01.18 2016 20.01 שאלה 5
28.02.17 2016 20.01 שאלה 5
30.01.17 2016 20.01 שאלה 5
30.01.17 2016 20.01 שאלה6
22.01.18 2016 20.01 שאלה 8
02.03.17 2016 20.01 שאלה 13
18.02.16 2016 20.01 שאלה 13
17.02.16 2016 20.01 שאלה 14
17.02.16 2016 20.01 שאלות 15 ו 16
29.01.17 2015 06.03 שאלה 4
02.03.17 2015 06.03 שאלות 5,6
18.01.16 2015 06.03 שאלה 6
11.01.18 2015 06.03 שאלה 8
15.01.18 2015 06.03 שאלות 10,11,12
26.01.17 2015 06.03 שאלות 10,11,12
14.01.16 2015 06.03 שאלה 10
15.01.18 2015 28.01 שאלות 7,8
29.01.17 2015 28.01 שאלות 7,8
15.01.18 2015 28.01 שאלות 9,10
29.01.17 2015 28.01 שאלות 9,10
18.01.16 2014 07.03 שאלה 5
18.01.16 2014 07.03 שאלה 8
14.01.16 2014 07.03 שאלה 8
22.01.18 2014 07.03 שאלה 9
28.02.17 2014 07.03 שאלה 9
18.01.16 2014 07.03 שאלה 9
28.02.17 2014 07.03 שאלות 11,12
29.01.17 2014 07.03 שאלות 10,11,12
14.01.16 2014 07.03 שאלה 11
18.01.16 2014 07.03 שאלה 12
20.02.18 2014 22.01 שאלות 1-6
18.01.16 2014 22.01 שאלה 2
18.01.18 2014 22.01 שאלות 7,8,9
28.02.17 2014 22.01 שאלות 7,8,9
14.01.16 2014 22.01 שאלות 7,8,9
18.01.18 2014 22.01 שאלה 13
02.03.17 2014 22.01 שאלות 13,14,15
18.01.16 2013 30.01 שאלה 11
02.03.17 2013 30.01 שאלות 12,13
18.02.16 2013 30.01 שאלות 11,12,13
02.03.17 2013 30.01 שאלה 14
18.02.16 2013 30.01 שאלה 14
02.03.17 2012 10.08 שאלה 3
22.01.18 2012 10.08 שאלה 9
02.03.17 2012 10.08 שאלה 12
30.01.17 2012 08.02 שאלה 10
29.01.17 2011 16.09 שאלות 4,5
18.01.16 2010 20.08 שאלה 4
18.01.16 2010 27.01 שאלה 10
14.01.16 2009 20.03 שאלות 11 ו 12
17.01.18 2009 20.03 שאלה 14
14.01.16 2008 02.04 שאלות 8 ו 10
14.01.16 2008 02.04 שאלה 11
14.01.16 2008 02.04 שאלה 12
18.02.16 2007 23.03 שאלה 6
26.01.17 2007 23.03 שאלה 7
26.01.17 2007 23.03 שאלה 7 בדרך נוספת
18.02.16 2007 23.03 שאלה 9
22.02.18 2007 23.03 שאלה 11
15.01.18 2007 23.03 שאלה 11
11.01.16 2007 23,03 שאלה 11
26.01.17 2007 23.03 שאלה 12
18.01.16 2007 23.03 שאלה 12
11.01.18 2007 23.03 שאלה 13
28.02.17 2007 23.03 שאלה 13
18.02.16 2007 23.03 שאלה 14 ואחר כך 13
11.01.18 2007 23.03 שאלה 15
28.02.17 2007 07.02 שאלה 2
28.02.17 2007 07.02 שאלה 6
18.01.16 2007 07.02 שאלות 4 ו 6
22.02.18 2007 07.02 שאלה 8
11.01.18 2007 07.02 שאלה 8
18.01.16 2007 07.02 שאלה 8
22.02.18 2007 07.02 שאלה 9
28.02.17 2007 07.02 שאלה 9
26.01.17 2007 07.02 שאלה 9
28.02.17 2007 07.02 שאלה 10
26.01.17 2007 07.02 שאלה 11
18.01.16 2007 07.02 שאלה 12
22.02.18 2007 07.02 שאלה 13
02.03.17 2007 07.02 שאלה 13
26.01.17 2007 07.02 שאלה 13
14.01.16 2007 31.01 שאלה 4
15.01.18 2007 31.01 שאלה 7
22.02.18 2007 31.01 שאלה 11
15.01.18 2007 31.01 שאלה 11
28.02.17 2007 31.01 שאלה 11
26.01.17 2007 31.01 שאלה 11
14.01.16 2007 31.01 שאלה 11
18.01.18 2007 31.01 שאלה 12
14.01.16 2007 31.01 שאלה 12
14.01.16 2007 31.01 שאלה 12
18.01.18 2007 31.01 שאלה 13
18.01.18 2007 31.01 המשך שאלה 13
15.01.18 2007 31.01 שאלה 15
02.03.17 2007 31.01 שאלה 15
28.02.17 2006 26.09 שאלה 3
22.02.18 2006 26.09 שאלה 4
28.02.17 2006 26.09 שאלה 4
26.01.17 2006 26.09 שאלה 4
18.01.16 2006 26.09 שאלה 4
22.02.18 2006 26.09 שאלות 5,6
18.01.16 2006 26.09 שאלה 5
26.01.17 2006 26.09 שאלה 7
18.01.16 2006 26.09 שאלה 7
14.01.16 2006 26.09 שאלה 7
23.01.17 2006 26.09 שאלה 8
28.02.17 2006 26.09 שאלה 9
11.01.18 2006 26.09 שאלה 10
18.01.16 2006 26.09 שאלה 10
18.01.16 2006 26.09 שאלה 11
22.02.18 2006 26.09 שאלה 12
14.01.16 2006 30.04 שאלה 1
14.01.16 2006 30.04 שאלה 5
30.01.17 2006 30.04 שאלה 9
17.01.18 2006 30.04 שאלה 11
09.01.16 2006 30.04 שאלה 12
14.01.16 2006 30.04 שאלה 14
14.01.16 2006 30.04 המשך שאלה 14
11.01.18 2006 05.02 שאלה 1
28.02.17 2006 05.02 שאלה 1
26.01.17 2006 05.02 שאלה 1
23.01.17 2006 05.02 שאלה 2
23.01.17 2006 05.02 שאלה 3
18.02.16 2006 05.02 שאלה 3
18.02.16 2006 05.02 המשך שאלה 3
23.01.17 2006 05.02 שאלה 4
18.01.18 2006 05.02 שאלה 9
11.01.18 2006 05.02 שאלה 10
23.01.17 2006 05.02 שאלה 10
18.01.16 2006 05.02 שאלה 10
23.01.17 2006 05.02 שאלה 11
14.01.16 2006 05.02 שאלה 11
28.02.17 2006 05.02 שאלה 12
23.01.17 2006 05.02 שאלה 12
28.02.17 2006 05.02 שאלה 13
29.01.17 2006 05.02 שאלה 13
14.01.16 2006 05.02 שאלה 13
22.02.18 2006 05.02 שאלה 14
23.01.17 2006 05.02 שאלה 14
18.02.16 2006 05.02 שאלה 14
23.01.17 2006 05.02 שאלה 15
11.01.16 2005 23.09 שאלה 5
11.01.16 2005 23.09 שאלה 6
14.01.16 2005 23.09 שאלה 7
11.01.16 2005 23.09 שאלה 9
29.01.17 2005 08.02 שאלה 7
29.01.17 2005 08.02 שאלה 9
09.01.16     פתרונות לשאלות מבחינות של ד"ר גלית אשכנזי, פרופ' תלמה לויתן ופרופ' אהוד לרר
26.01.17     על החוק החלש
11.01.16     פתרון שבו עושים שימוש בהנחות של תהליך פואסון
11.01.16     על מאורעות זרים ועל מאורעות בלתי תלויים
17.02.16     על שאלת נוסעים במטוס וכרטיס שאבד
17.02.16     על טיב החסמים שמשיגים אי שיוויונות מרקוב וצ'בישב
17.02.16     על האינטואיציה שמאחורי נוסחת הזנב לחישוב תוחלת
17.02.16     על הקשר שבין התפלגות פואסונית והתפלגות מעריכית
18.02.16     על התפלגות הסכום של משתנה אחיד בדיד ומשתנה אחיד רציף
18.02.16     על התפלגות הסכום של שני משתנים אחידים רציפים
קטעים קצרצרים ממשחקי כדורגל תוכלו למצוא כאן   וכאן   וכאן.
דף הבית שלי     בחינות ופתרונות לבחינות