בשאלה 1 סעיף ג' הפרמטר הראשון של ההתפלגות
הבינומית צריך להיות 360 ולא 180.
יש לזה השלכות נגררות גם בסעיף ד'.