הדרך מבנין שרייבר לבנין וולפסון ב 9 תמונות
בנין וולפסון הנדסה מכנית

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   לאורך כל המסדרון 6   יוצאים דרך הדלת שבסוף המסדרון
   
7   ממשיכים כשהספריה היא משמאל 8   חוצים את הגשר
   
9   הבנין הוא אחרי הקפיטריה משמאל