הדרך מבנין שרייבר לבנין שנקר פיסיקה בחמש תמונות

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   פונים שמאלה לבניני מדעים מדויקים
   
5   לובי בנין שנקר פיסיקה