הדרך מבנין שרייבר לבנין שנקר כימיה ב 6 תמונות

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   עוברים דרך בנין שנקר פיסיקה 6   מגיעים לבנין שנקר כימיה