הדרך לחדר שרייבר 210

1   נכנסים לבנין שרייבר 2   עולים שתי קומות במדרגות שמימין
   
3   הראשונה היא קומת המזכירויות 4   ואחריה עוד קומה
   
5   פונים ימינה 6   לכיוון החדר
   
7   מתקרבים לחדר 8   הכניסה לחדר