הדרך מבנין שרייבר לדלפק אגודת הסטודנטים
בבנין מיטשל

1   מכיוון בנין שרייבר 2   לאורך השביל לכיוון בית התפוצות
   
3   פונים שמאלה 4   ומייד ימינה 
   
5   לאורך השביל הראשי של האוניברסיטה 6   פונים ימינה
   
7   ממשיכים לכיוון בנין מיטשל 8   יורדים למטה
   
9   בנין מיטשל הוא ממול 10   הדלפק הוא מייד לאחר הכניסה