הדרך מבנין שרייבר לקפלון 118 בחמש תמונות

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   פונים שמאלה לבניני מדעים מדויקים
   
5   הכניסה לקפלון 118 היא כמעט מיד