הדרך מבנין שרייבר לאולם הולצבלט ב 6 תמונות

לדף הבית
1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   אולמות הולצבלט ומלמד נמצאים משמאל 6   דלתות הכניסה של אולמות הולצבלט ומלמד

לפתרונות של בחינות בחדו"א, הסתברות, אלגוריתמים ועוד נושאים
לחצו כאן.
לדף הבית