הדרך מהפקולטה להנדסה לבנין שרייבר ב 8 תמונות

1   חוצים את הגשר היוצא מהנדסה 2   עוברים ליד הסיפריה
   
3   נכנסים למסדרון מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   בסופו פונים ימינה 6   וכמעט מיד שמאלה
   
7   בנין שרייבר נמצא מימין 8   הכניסה לבנין