הדרך מבנין שרייבר למרכז החישובים ב 4 תמונות

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   ומיד פונים ימינה