הסתברות וסטטיסטיקה
סמסטר א' תשע"ח


  ספרות עזר
לא נהיה צמודים לשום ספר.
אבל תוכלו להעזר במקורות הבאים:
1. שלדון רוס, הסתברות- קורס ראשון. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
2. חוברת של אופיר הררי שנכתבה עבור תלמידי הנדסה. החוברת נמצאת כאן.