הסבר לגבי התשובה לשאלה 4:
משתנה פואסוני שעובר פיצול מתפלג פואסונית.
לכן בהסתברות 0.2 , Y מתפלג פואסונית עם פרמטר 9
ובהסתברות 0.8 הוא מתפלג פואסונית עם פרמטר 6.
השונות של משתנה פואסוני שווה לפרמטר שלו.
מכאן נובע חישוב תוחלת השונות המותנה.


לגבי שאלה 18, מקובל שהפרמטר של התפלגות גיאומטרית
הוא גדול מ 0 וקטן מ 1.